45 lat praw miejskich Wojcieszowa

Ostatnio na portalu ukazał się artykuł o tym jak dziś miejscowości uzyskują prawa miejskie. Ciężko uwierzyć, że jeszcze w 1972 w obecnych granicach powiatu złotoryjskiego było tylko jedno miasto – Złotoryja.

Dopiero 1 stycznia 1973 r. Wojcieszów otrzymał prawa miejskie. Miasto wapienia wykształciło się z osiedla a osiedle powstało z gromady 1 stycznia 1956 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedli (Dz. U. z 1955 r. Nr 45, poz. 299) ogłoszonego 24 grudnia 1955 r.. Osiedle trzy lata później wchłonęło wieś Podgórki będącą częścią gromady Lubiechowa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych osiedli w województwach rzeszowskim i wrocławskim, Dz. U. z 1958 r. Nr 69, poz. 344 z dnia 25 listopada 1958 r.).

Zgodnie z ówczesnym prawem osiedla tworzyła Rada Ministrów, na wniosek uchwalony przez wojewódzką radę narodową. Organami władzy państwowej w osiedlach były rady narodowe, których głównym zadaniem było „zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców osiedla, a w szczególności zapewnienie utrzymania i rozwoju urządzeń komunalnych”. Osiedla wydzielone z gromady musiały liczyć co najmniej 1 000 mieszkańców.

Wojcieszów prawa miejskie uzyskał na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych miast (Dz. U. z 1972 r. Nr 50, poz. 327) ogłoszonego 5 grudnia 1972 r. Tak, więc 1 stycznia 2018 r. jako miasto skończy dokładnie 45 lat.

1 czerwca 1975 r. miasto znalazło się w granicach województwa jeleniogórskiego (wcześniej wrocławskiego). Podobnie jak Świerzawa, która prawa miejskie odzyskała 1 stycznia 1984 r.. Jej droga municypalna była podobna:

  • 1 stycznia 1957 r. z obszaru gromady Świerzawa I utworzone zostało osiedle Świerzawa – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielonogórskim (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 277; ogłoszone dnia 20 grudnia 1956 r.)
  • 1 stycznia 1984 r. wieś Świerzawa uzyskała prawa miejskie (pow. 1,79 km2) -Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. w sprawie utworzenia miast w województwach: elbląskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, siedleckim i suwalskim (Dz. U. z 1983 r.  Nr 51, poz. 229; ogłoszone dnia 8 września 1983 r.).

Tego typu informacje można znaleźć przeglądając Dziennik Ustaw z czasów PRL.

(Fot. openstreetmap.org)

Zobacz również:

Jak się dziś nadaje prawa miejskie? Czy Wilków mógłby być miastem?

Komentarze

komentarze