Poszukiwane informacje o stanie wojennym

Poszukujemy osób oraz informacji!

Proszę o kontakt osoby, które podczas stanu wojennego mieszkały w Złotoryi oraz:

1. brały udział w strajku w ZG „Rudna” i „Konrad” w grudniu 1981 r.
2. uczestniczyły w próbach manifestacji w Rynku w sierpniu 1982 r.
3. były uczestnikami spotkania z Janem Pawłem II we Wrocławiu w czerwcu 1983 r.
4. przeżyły rewizje, aresztowania, zatrzymania itp., trafiły na kolegia za naruszanie np. godziny milicyjnej
5. zostały powołane do wojska, rezerwowych oddziałów milicji lub innych służb porządkowych
6. posiadają informacje dotyczące oddziału ZOMO na Kopaczu
7. prowadziły podczas stanu wojennego zakazaną działalność w NSZZ „Solidarność”, pisały pamiętniki, gromadziły podziemne wydawnictwa itp., fotografowały miasto w tamtym czasie
8. są członkami rodzin nieżyjących już uczestników i zachowały pamięć o ich aktywności podczas w/w wydarzeń.

O wspomnienia, pamiątki, zdjęcia pilnie prosi
Roman Gorzkowski
661743992, rogorz@poczta.fm

Komentarze

komentarze