Kilka powiatów z Dolnego Śląska przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Nasz magistrat również chce przejąć to zadanie na terenie miasta.

Drogi wojewódzkie i przyległy do nich pas drogowy są własnością samorządu województwa. W województwie dolnośląskim zarządcą tej kategorii dróg jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. To do nich należy m.in. wycinanie trawy, wyrównywanie poboczy, odśnieżanie czy utrzymanie chodników. Istnieje jednak możliwość aby decyzje o wycince trawy, krzewów czy odśnieżaniu albo sprzątaniu zapadały w Złotoryi a pieniądze na ten cel wędrowały wprost z budżetu wojewódzkiego. Może to poprawić czas reakcji służb na nagłe przypadki a także zmniejszyć koszty realizacji zadań.

Takie działania prowadzi Urząd Miejski w Złotoryi, który chce przejąć opiekę nad drogami wojewódzkimi na terenie miasta. – Informuję, że czynimy starania, aby przejąć sprzątanie oraz pielęgnację ulic i chodników w pasie dróg wojewódzkich od DSDiK. – odpowiedział w tym miesiącu burmistrz jednej z pytających na portalu „Zadaj pytanie Burmistrzowi”.

Mieszkańcy dość często za pośrednictwem portali społecznościowych informują o rzeczach, które ich niepokoją w stanie dróg miejskich czy wojewódzkich oraz poboczach tych obiektów drogowych. Np. jeszcze w czerwcu na znanym portalu społecznościowym poruszono temat zalegającego piasku po zimie przy ul. Legnickiej. Ostatnio pojawił się temat wysokich żywopłotów przy wyjeździe z Przychodni Rejonowej, wysokiej trawy przy Wojska Polskiego czy pobocza drogi przebiegającej przez ulicę Grunwaldzką. Podpisanie porozumienia i zagwarantowanie środków na wykonanie zadania sprawiłoby, że decyzja o rozwiązaniu tych problemów zapadałaby znacznie szybciej i znacznie bliżej – w złotoryjskim magistracie. Dziś samowolka miasta w wykonywaniu zadań należących do województwa za miejskie pieniądze mogłaby być okrzyknięta niegospodarnością.

Województwo może zawierać z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych (art. 8 ustawy o samorządzie województwa). W tym celu wymagane jest podjęcie dwóch uchwał (o powierzeniu wykonywania zadania publicznego) – jednej przez Sejmik Województwa, drugiej przez Radę danej JST. Na podstawie tych aktów prawa miejscowego zawiera się porozumienie między organami wykonawczymi, które określa zasady współpracy. Nieodłącznym elementem tego porozumienia jest zagwarantowanie niezbędnej dotacji celowej na wykonanie zadania publicznej. Taki dokument jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Umowy w sprawie powierzenia zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg, zawierane przez samorząd naszego województwa, powierzają wykonywanie takich zadań jak m.in.: sprzątanie, utrzymanie zieleni oraz wykaszanie poboczy, usuwanie krzaków i samosiejek, gałęzi z pasa drogowego, usuwanie śliskości, bieżące naprawy cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie rowów i poboczy, utrzymanie odwodnienia drogi, utrzymanie oznakowania, siatki przeciwśnieżne.

W kwietniu i maju kolejne już umowy zawarły powiaty: Ząbkowicki, Wołowski, Oleśnicki, Lubański, Jaworski, Dzierżoniowski. Takie porozumienia w przeszłości miały także (bądź mają) powiaty: Górowski, Strzeliński, Trzebnicki, Bolesławiecki. Na ich realizację województwo przeznacza dotacje celowe. Przykładowo za realizację umowy, która obowiązuje od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r. powiat jaworski otrzyma: w roku 2017 – 1 117 905 zł, w latach 2018, 2019 – 1 676 858 zł, w roku 2020 w kwocie 558 953 zł. Kwoty za lata 2018-2020 podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

(Fot. zlotoryja.pl)

Komentarze

komentarze