Ciepło sieciowe w Złotoryi – alternatywa dla „kopciuchów”

Na terenie Złotoryi od wielu działa Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., które oferuje możliwość podłączania obiektów do sieci ciepłowniczej. Jest to bezpieczna alternatywa dla pieców czy ogrzewania gazowego lub elektrycznego zarówno przy dostarczaniu ciepła do kaloryferów jak i na potrzeby podgrzewania wody.

Z Ciepła Systemowego dostarczanego przez legnicką spółkę korzysta obecnie 98 obiektów na terenie miasta. Są to budynki wielorodzinne, budynki użytku publicznego, budynki oświatowe, placówki służby służby zdrowia, obiekty sportowe itp. Możliwe są bezpośrednie przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów zlokalizowanych w rejonach:

  • rejon I –budynki wielorodzinne w okolicy ul. W. Polskiego, H. Pobożnego, Słoneczna,
  • rejon II –budynki wielorodzinne w okolicy ul. Złotej, Szpitalnej i Górniczej,
  • rejon III –budynki wielorodzinne w okolicy ul. Staromiejska, Joanitów, Boh. Getta Warsz., pl. Uciecha.

Aktualnie spółka przygotowuje przyłączenie do sieci (wraz z jej rozbudową) 9 budynków wielorodzinnych budowanych przez dewelopera URBEX na działkach przy ul. Jerzmanickiej oraz obiektu przy ul. Zimowej.

Zachęcając zainteresowanych korzystaniem z naszych usług zapewniamy, że nasze Ciepło Systemowe jest produktem konkurencyjnym cenowo, w pełni ekologicznym, wyprodukowanym z zapewnieniem wszelkich wymagań ochrony środowiska. Przyłączenie obiektów do naszej sieci ciepłowniczej gwarantuje użytkownikom całkowite bezpieczeństwo: nie grozi wybuchem w przypadku zaistnienia awarii, nie powoduje zatruć, a korzystanie z niego nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Produkowane obecnie na rynku węzły cieplne są urządzeniami wyposażonymi w nowoczesne układy regulacyjne i telemetryczne pozwalające na dokładne sterowanie strumieniem ciepła w budynku, powodując efektywne wykorzystanie energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania – informuje Bogumiła Mączyńska z WPEC.

Potrzeby energii cieplnej Złotoryi szacowane są na ok. 25 MWt – z czego WPEC obecnie zaspokaja ok. 40% tych potrzeb za pośrednictwem elektrociepłowni o mocy zainstalowanej 13,5 MWt zlokalizowanej przy ul. Jerzmanickiej 2. Na terenie miasta znajduje się sieć ciepłownicza (wysoko i niskoparametrowa) o długości ok. 8,5 km.

Zapoznanie się z przebiegiem sieci ciepłowniczej na terenie miasta możliwe jest w naszej Spółce bezpośrednio w biurze Wydziału Eksploatacji Elektrociepłowni i Sieci w Złotoryi przy ul. Jerzmanickiej 2 (tel. 76-7543341) lub w Wydziale Inwestycji i Remontów w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej 6 (tel. 76-7543158). Można również złożyć pisemnie lub drogą e-mail: sekretariat@wpec.legnica.pl zapytanie o możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i uzyskać tą drogą informację z dołączoną mapą poglądową przebiegu sieci ciepłowniczej w pobliżu danego obiektu – dowiadujemy się.

Procedura przyłączeniowa

krok 1 – złożenie do naszej Spółki przez potencjalnego Odbiorcę ciepła wniosku o określenie warunków przyłączenia (do pobrania z naszej strony internetowej: www.wpec.legnica.pl; wymagany termin: minimum 18 miesięcy od planowanego terminu rozpoczęcia poboru ciepła),

krok 2 – po weryfikacji merytorycznej wniosku i spełnieniu wymagań technicznych i ekonomicznych przyłączenia Spółka wydaje Odbiorcy warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, do której dołącza projekt umowy o przyłączenie,

krok 3 – zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej,

krok 4 – prace projektowe przyłącza ciepłowniczego (WPEC) i węzła cieplnego (Odbiorca) z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń,

krok 5 – realizacja budowlana przyłącza ciepłowniczego (WPEC) oraz po stronie Odbiorcy: adaptacja pomieszczenia technicznego na potrzeby węzła cieplnego, budowa węzła cieplnego i cieplnych instalacji odbiorczych w budynku,

krok 6 – odbiory techniczne przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i pomieszczenia technicznego przez WPEC,

krok 7 – uregulowanie opłaty za przyłączenie (Odbiorca),

krok 8 – zawarcie umowy sprzedaży ciepła między Odbiorcą i WPEC w Legnicy S.A. oraz rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu.

Komentarze

komentarze