W Pielgrzymce szukają chętnych na prowadzenie gabinetu kosmetycznego i punktu aptecznego przy przychodni

Gmina Pielgrzymka ogłosiła dwa przetargi na najem lokalu użytkowego w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce.

W jednym z lokali miałaby być świadczona działalność gospodarcza związana z prowadzeniem punktu aptecznego. Drugi byłby przeznaczony na prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Umowy najmu miałyby zostać zawarte na okres 5 lat.

Dla punktu aptecznego przewidziany jest lokal o powierzchni 54,93 m2. Cena wywoławcza czynszu wynosi 880,00 zł netto/miesięcznie. Oferent zobowiązany jest do: profesjonalnego wykonywania w wynajmowanych pomieszczeniach usług zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie punktu aptecznego (zezwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny), rozpoczęcia działalności punktu aptecznego w wynajmowanych pomieszczeniach nie później niż w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, samodzielnego i na własny koszt dostosowania wynajmowanych pomieszczeń do wymogów związanych z prowadzeniem punktu aptecznego, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie działalności punktu aptecznego. Kryteriami wyboru oferty dla punktu aptecznego są: cena netto oferty, czas otwarcia punktu aptecznego, wyposażenie punktu w wagę BMI i w ogólnodostępny ciśnieniomierz

Gabinet kosmetyczny miałby się mieścić w pomieszceniu o powierzchni 15 m2. Cenę wywoławczą czynszu ustalono na 240 zł netto/miesięcznie. Oferent zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności salonu kosmetycznego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. Jedynym kryterium wyboru najemcy dla gabinetu kosmetycznego będzie najwyższa cena.

Oferty można składać do 3 kwietnia do godziny 13:00.

Komentarze

komentarze