Jak przebiegają rozmowy w sprawie powiatowych obligacji?

Powiat niedawno poinformował o rozmowach z PKO BP w sprawie nowego harmonogramu wykupu obligacji. Jak wyglądają rozmowy władz powiatu z bankiem, który jest posiadaczem obligacji?

15 lutego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotoryi ukazała się informacja:

„8 lutego w Warszawie Starosta Ryszard Raszkiewicz spotkał się z przedstawicielami Banku PKO BP. Tematem spotkania było omówienie możliwości optymalizacji harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych przez Powiat Złotoryjski w 2013 roku, a których częściowe rozliczenie przypada już w roku bieżącym. Wstępnie uzyskano porozumienie, a ustalanie szczegółów jest w toku.”

O rozmowach na czwartkowej sesji poinformowała  również wicestarosta Wanda Grabos. Radny Paweł Macuga zapytał na jakim etapie są rozmowy z PKO BP – co ustalono i o ile ewentualnie droższa będzie obsługa długu. Odniósł się rownież do sformułowania „wstępnie uzyskano porozumienie” opublikowanego na stronach internetowych powiatu.

Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, ile będzie kosztować to się okaże po podpisaniu nowej umowy z bankiem PKO w Warszawie. A jeżeli chodzi o to, że uzyskano porozumienie, to uzyskano porozumienie co do tego, że będziemy rozmawiali o terminie rozterminowania naszych obligacji. – powiedział starosta Ryszard Raszkiewicz.

Starosta zdradził także jak wygląda wypracowywanie porozumienia. – To spotkanie zapoczątkowało korespondencję pomiędzy Bankiem PKO w Warszawie a powiatem złotoryjskim. My otrzymujemy zagadnienia do wyjaśnienia i pytania. My na nie odpowiadamy, opracowujemy odpowiedzi na zagadnienia i to będzie podstawą do następnych rozmów. – dodał starosta dopytywany o fazę rozmów przez przewodniczącego Ireneusza Żurawskiego.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 21 czerwca w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W uchwale zawarty był problematyczny harmonogram wykupu obligacji. Obligacje zostały wyemitowane jeszcze za czasów zarządu powiatu na czele, którego stali Józef Sudoł i Rafał Miara. Od dłuższego czasu istniała wśród radnych i rządzących świadomość problemu związanego z wykupem w roku 2018 obligacji.

Wypracowanie porozumienia jest bardzo ważne dla płynności finansowej powiatu. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem w tym roku ma przysługiwać wykup papierów dłużnych na kwotę 5 mln złotych a w czterech następnych latach łącznie na kwotę 18,55 mln złotych. Takich środków nie ma.

Zgodnie z założeniami WPF powiat miałby rozpocząć wykup obligacji dopiero od roku 2021 – w latach 2021 i 2033 po 1 mln rocznie, w roku 2022 – 1,55 mln zł a w latach 2023-2032 po 2 mln zł/rocznie. Tylko poprzez przedstawienie takiej koncepcji udało się uniknąć opracowywania programu naprawczego i przyjąć budżet na 2018 rok. Teraz powiat musi doprowadzić do końca rozmowy, które rozłożą spłatę zadłużenia.

31 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu, na wniosek zarządu, próbowała przewidzieć w WPF wykupienie wszystkich obligacji w 2018 roku i emisje nowych na podany wyżej okres. Nieważność tak podjętej uchwały stwierdziła jednak Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu – powodem było spore przekroczenie wskaźnika obsługi zadłużenia.

Oznacza to, że bank PKO BP jest w świetnej pozycji negocjacyjnej, gdyż powiat właściwie nie ma alternatywy. Jedyną pozostaje opracowanie realnego programu naprawczego, dzięki któremu RIO pozwoliłaby wykupić wszystkie obligacje i zaciągnąć nowe zobowiązanie – np. w formie pożyczki rządowej (3% w skali roku).

Nie dziwią, więc pytania radnego o to, o ile wzrośnie koszt obsługi zadłużenia. Pozostaje trzymać kciuki za starostę aby wynegocjował optymalne warunki albo znalazł możliwość zamiany obligacji na pożyczkę rządową.

Komentarze

komentarze