Jak wygląda oferta powiatu i ile kosztować mają imprezy Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2017?

Do walki o Dolnośląską Stolicę Kultury 2017 stanęły dwa powiaty: złotoryjski i lwówecki. Wygrał ten z siedzibą w Złotoryi. Jak wyglądała oferta urzędników z placu Niepodległości?

Budżet DSK 2017 ma wynieść 256 000 zł. Starostwo ubiegało się o 200 000 zł dotacji i tyle otrzyma po podpisaniu umowy, która jeszcze nie została zawarta.

W ramach tej inicjatywy, którą co roku finansuje Sejmik Dolnośląski, ma zostać zorganizowane 13 imprez:

 1. Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – marzec 2017, Złotoryja
  Organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Legnicy
  Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, koła myśliwskie powiatu, ZOKiR
  Szacunkowy koszt całkowity: 32 000 zł
  Z dotacji: 22 000 zł – koszty merytoryczne (honorarium dla występujących zespołów, nagłośnienie, catering, zakwaterowanie) – 20 tys. zł, inne w tym promocja – 2 tys. zł
 2. Przegląd Szkół Korczakowskich – kwiecień 2017, Złotoryja
  Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi
  Partner: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Szacunkowy koszt całkowity: 6 500 zł
  Z dotacji: 5 500 zł: koszty merytoryczne (w tym: catering, nagrody i inne) – 5,1 tys. zł, inne w tym promocja – 400 zł
 3. Międzynarodowe Mistrzostwa w Płukaniu Złota – maj 2017, Złotoryja
  Organizator: Polskie Bractwo Kopaczy Złota
  Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Urząd Miejski w Złotoryi
  Szacunkowy koszt całkowity: 28 000 zł
  Z dotacji: 18 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering, nagrody) – 17 tys. zł, inne w tym promocja – 1 tys. zł
 4. Dymarki Kaczawskie – czerwiec 2017, Leszczyna
  Organizator: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych
  Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Urząd Gminy Złotoryja
  Szacunkowy koszt całkowity: 28 000 zł
  Z dotacji: 18 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria, catering, zakwaterowanie, nagrody) – 16 tys. zł, inne w tym promocja – 2 tys. zł
 5. Zlot Kobiet Czarujących – lipiec 2017, Lubiechowa
  Organizator: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie
  Partnerzy: Urząd Gminy w Świerzawa, Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Szacunkowy koszt całkowity: 10 000 zł
  Z dotacji: 8 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 7,5 tys. zł, inne w tym promocja – 0,5 tys. zł
 6. Biesiada Zespołów Kresowych – sierpień 2017, Pielgrzymka
  Organizator: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce
  Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Urząd Gminy Pielgrzymka
  Szacunkowy koszt całkowity: 12 500 zł
  Z dotacji: 10 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 10 tys. zł, inne w tym promocja – 0,5 tys. zł
 7. Festyn Folklorystyczny – wrzesień 2017, gm. Złotoryja
  Organizator: Urząd Gminy Złotoryja
  Partner: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Szacunkowy koszt całkowity: 9 000 zł
  Z dotacji: 7 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering, nagrody) – 6,5 tys. zł, inne w tym promocja – 0,5 tys. zł
 8. Powiatowe Dożynki – wrzesień 2017, Prusice
  Organizator: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Partner: Urząd Gminy Złotoryja, Rada Sołecka Prusice
  Szacunkowy koszt całkowity: 18 000 zł
  Z dotacji: 13 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 12 tys. zł, inne w tym promocja – 1 tys. zł
 9. Dzień Regionalisty – wrzesień 2017, Rzymówka, Wysocko
  Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
  Partner: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, placówki oświatowe z terenu powiatu
  Szacunkowy koszt całkowity: 10 000 zł
  Z dotacji: 8 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 7,5 tys. zł, inne w tym promocja – 0,5 tys. zł
 10. Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego – październik 2017, Grodziec
  Organizator: Zamek Grodziec Sp. z o. o.
  Partner: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Szacunkowy koszt całkowity: 27 000 zł
  Z dotacji: 22 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 20 tys. zł, inne w tym promocja – 2 tys. zł
 11. Festyn kulturalny „Fiesta Don Kichota” – listopad 2017 r., Wojcieszyn
  Organizator: Fundacja „Wojcieszyn Wioska Don Kichota”
  Partnerzy: Rada Sołecka Wojcieszyn, KGW Wojcieszyn, Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi”, KS Orzeł Wojcieszyn
  Szacunkowy koszt całkowity: 12 000 zł
  Z dotacji: 10 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering i inne) – 9 tys. zł, inne w tym promocja – 1 tys. zł
 12. Zaczarowana Piosenka – grudzień 2017, Złotoryja
  Organizator: KKS Ren-But Złotoryja
  Partner: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Fundacja Mimo Wszystko
  Szacunkowy koszt całkowity: 28 000 zł
  Z dotacji: 25 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering, zakwaterowanie i inne) – 24 tys. zł, inne w tym promocja – 1 tys. zł
 13. Konferencja podsumowująca projekt – grudzień 2017, Złotoryja
  Organizator: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  Partner: ZOKiR
  Szacunkowy koszt całkowity: 29 000 zł
  Z dotacji: 27 000 zł – koszty merytoryczne (w tym: honoraria dla zespołów występujących, catering, zakwaterowanie i inne) – 26 tys. zł, inne w tym promocja – 1 tys. zł

Koszty osobowe i administracyjne DSK wyniosą 6 000 zł. Wkład własny zostanie sfinansowany przez Urząd Gminy Złotoryja, Urząd Gminy Pielgrzymka i Urząd Miasta i Gminy Świerzawa oraz ze środków własnych lub pozyskanych przez organizacje pozarządowe.

Jak widać 5 imprezy zostanie zorganizowanych w Złotoryi, 4 w gminie wiejskiej Złotoryja, 2 w gminie Pielgrzymka i po jednej w gminie Zagrodno i Świerzawa. Żadna impreza nie odbędzie się w Wojcieszowie.

Celem projektu jest:

„Rozwój społeczno-kulturowy Powiatu Złotoryjskiego, zaspokajanie potrzeb oraz poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pokazanie jak największej ilości mieszkańców Gminy i Powiatu oraz przybyłych gości, dorobku kulturowego i artystycznego zespołów ludowych, ukazanie właściwego podejścia do kultywowania tradycji przodków, zapoznanie przybyłych osób z tradycją regionu – kulturalną i kulinarną oraz zachęcenie turystów i osób przyjeżdżających, poprzez ukazanie walorów turystycznych, do ponownego odwiedzenia. Popularyzacja „małej ojczyzny” oraz poznanie historii oraz dziedzictwa kulturowego Śląska i Ziemi Złotoryjskiej. Przybliżenie historii i tradycji wydobycia złota i innych szlachetnych minerałów w regionie. Nawiązanie współpracy między grupami kultywującymi tradycje na Dolnym Śląsku. Pobudzenie wśród mieszkańców Złotoryi uczucia patriotyzmu lokalnego, oraz dumy z bycia Złotoryjaninem.”

Wątpliwości mogą budzić wydatki na promocje. Mają one być przeznaczone z pieniędzy otrzymanych z dotacji, ale należy pamiętać, że w przypadku ew. kosztów niekwalifikowanych będzie trzeba zwrócić cześć środków. W każdym przypadku w budżecie powiatu będzie trzeba te pieniądze jakoś ująć a należy pamiętać, że podczas realizacji programu naprawczego nie można wydawać środków na… promocję jednostki. W jaki sposób zostanie to rozwiązane?

Załącznik:

Skan oferty powiatu złotoryjskiego

Komentarze

komentarze