Pomnik nie zmieni nazwy, ale zniknie?

Pomniki były wyjęte spod ustawy dot. zmiany m.in. nazw ulic.  Nie były zobligowane, jak pisaliśmy, do zmiany nazwy do 2 września 2017 r. Teraz niektóre z nich jednak będą musiały zniknąć do 21 października 2018 r..

Wśród pomników, których nazwy mogą budzić wątpliwości jest pomnik „W Hołdzie Bohaterom Ludowego Wojska Polskiego 1968”. Czy ten monument znajdujący się obok restauracji „Przy Miłej” będzie musiał zniknąć?

Od pani Anna Eisler z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego otrzymaliśmy odpowiedź na pytania:

1) czy wojewoda zmieni nazwę pomników w Złotoryi (w tym pomnika „W Hołdzie Bohaterom Ludowego Wojska Polskiego Złotoryja 1968”) i w gminach powiatu złotoryjskiego?
2) jakie będą proponowane nowe nazwy?
3) jakie będą skutki zmiany nazwy względem ustawy z czerwca 2017 r. która zobowiązuje do rozbiórki pomników propagujących m.in. komunizm? Czy pomnik po zmianie nazwy nadal będzie musiał zostać usunięty do 21 października 2018 r.?
Była ona następująca:

„Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), ustawodawca wprowadził zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym drogi, ulice, mosty i place, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny. Jednak poza zakresem pierwotnej wersji ustawy pozostały pomniki gloryfikujące ustrój totalitarny. W związku z powyższym konieczne było znowelizowanie ustawy poprzez stworzenie prawnych instrumentów usuwania pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ustawodawca dokonał tego ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1389), która wejdzie w życie 21 października 2017 r. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy: „Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Przepisy art. 1 ust. 2 oraz art. 5a ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się. ”

Tym samym aktualnie, przez okres 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 21 października 2018 r. to na właścicielu albo użytkowniku wieczystym nieruchomości spoczywał będzie obowiązek realizacji wymogów ustawowych w zakresie pomników.”

Zobacz również:

Pomnik musi zniknąć, wcześniej jednak… zmieni nazwę

Zniknie pomnik, przed którym złotoryjscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny?

Komentarze

komentarze