Dokumenty

Ciekawe dokumenty

Uchwały organu nadzoru

Uchwała Składu Orzekającego RIO – II/80/2017 – opinia negatywna do programu naprawczego

Uchwała Kolegium RIO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu powiatu złotoryjskiego

Uchwała nr 84/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXVI/163/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego – stwierdzenie nieważności zmiany WPF

Uchwała nr 83/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXVI/162/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017

Uchwała nr II/245/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Sprawozdania

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – Powiat Złotoryjski 2016

Oferty

Skan oferty powiatu złotoryjskiego – Dolnośląska Stolica Kultury 2017

Sprawozdania RB

Rb-Z – powiat złotoryjski 2016

Powiat złotoryjski – Rb-27 – 2016

Powiat złotoryjski – Rb-28 – 2016

Miasto Złotoryja – Rb-27 – 2016

Miasto Złotoryja – Rb-28 – 2016

Ważna korespondencja między organami władzy publicznej

Pismo Starosty Złotoryjskiego z 31 marca 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia budżetu

Ważne umowy

Umowa DSDiK z wykonawcą przebudowy ul. Wojska Polskiego, Aneks nr 1 do umowy, Aneks nr 2 do umowy, Aneks nr 3 do umowy

Prawo zamówień publicznych

Informacja o wynikach kontroli pożyczka SPZOZ z MW Trade – 2012 rok