Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił w piątek postępowanie przetargowe na realizację zadania publicznego pt. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części”.

Jest to drugi przetarg na realizację projektu budowy kilku kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. W pierwszym ogłoszonym na początku czerwca najniższa oferta przekraczała kilkukrotnie środki przeznaczone na cały projekt. Wówczas ratusz wygospodarował na tę część projektu ok. 1,8 mln złotych.

Tym razem dopuszczono możliwość składania ofert częściowych:

  • CZĘŚĆ nr 1 obejmuje odcinki na ulicach: Strefowa, Przemysłowa, Krzywoustego, Hoża, Wojska Polskiego, Kolejowa – wskazane odcinki wiążą się z przebudową istniejących chodników, pasów zieleni, istniejących jezdni
  • CZĘŚĆ nr 2 obejmuje odcinki na ulicach: Nad Zalewem, Piłsudskiego-Rynek-Basztowa, Sportowa, Garbarska, Wyszyńskiego – wskazane odcinki wiążą się przede wszystkim z organizacją ruchu rowerowego za pomocą oznakowania poziomego i pionowego oraz zmianami organizacji ruchu drogowego
  • CZĘŚĆ nr 3 – ul. Krótka – dla której do wykonania jest istniejący projekt budowlany. Prace dotyczące tego odcinka polegać będą na uaktualnieniu istniejącej dokumentacji projektowej o przebieg ścieżki rowerowej i miejsce odpoczynku, które wraz z postojem taksówek i miejscami parkingowymi będzie stanowiło Zintegrowane Centrum Przesiadkowe oraz na przebudowie nawierzchni ul. Krótkiej wraz z chodnikami i oświetleniem oraz z nowym oznaczeniem poziomym i pionowym i doświetleniem przejść dla pieszych.

 

W wyniku prac powstanie pętla rowerowa o długości 8,5 km – odcinkami od A do O, bez G wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci wiat, tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego – niezbędne do bezpiecznego użytkowania drogi rowerowej. W późniejszym etapie planowane jest oświetlone zejście nad zalew, tj. odcinek G. Początek i koniec pętli ścieżki rowerowej ma się mieścić przy podstrefie LSSE w Złotoryi.

Zamówienie należy zrealizować w 120 dni od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru oferty są następujące: cena – 60%, termin gwarancji – 40%.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2 290 193,56 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zobacz również:

Złotoryja dostała pieniądze na śródmiejskie ścieżki rowerowe

Komentarze

komentarze