Co wiadomo w kwestii bezpieczeństwa ulicy Grunwaldzkiej?

Co wiadomo o słynnym problemie braku chodnika przy drodze wojewódzkiej przebiegającej przez ulicę Grunwaldzką oraz kwestii bezpieczeństwa w tej części miasta?

Na stronie miejskiej w zakładce „Zadaj pytanie burmistrzowi” znajdują się wyjaśnienia magistratu.

  • We wrześniu 2016 r. ustalono wstępną datę budowy chodnika na rok 2019

„1. We wrześniu ubiegłego roku została przyjęta wstępna data budowy chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na 2019 r.”

  • DSDiK w tym roku wyznaczy dwa przejścia dla pieszych i wyrówna pobocza.
  • Urząd Miejski w Złotoryi przekonuje DSDiK o potrzebie ograniczenia prędkości do 40 km/h
  • Magistrat przekonuje również o potrzebie budowy osłony przy zejściu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7
  • Magistrat przekonuje również o potrzebie montażu lustra naprzeciwko budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11

„2. Od maja do września przeprowadziliśmy szereg rozmów z właścicielem drogi – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie podniesienia bezpieczeństwa na ul. Grunwaldzkiej. W tym roku DSDiK wyznaczy dwa przejścia dla pieszych i wyrówna pobocza. Nadal przekonujemy DSDiK o potrzebie ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz budowy osłony przy zejściu z budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 oraz montażu lustra naprzeciwko budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11.”

  • Urząd Miejski i PKP prowadzą rozmowy odnośnie przejęcia terenów, które pozwolą na budowę chodnika.

„3. W sierpniu rozmawialiśmy z PKP na temat przekazania terenów należących do PKP przy ul. Grunwaldzkiej – w pasie od numeru 5 do 13, ponieważ chodnik musiałby biec po terenie należącym do tego przedsiębiorstwa. Tematem rozmów było również przekazanie końcówki linii kolejowej, która biegnie wiaduktem nad ul. Grunwaldzką, co umożliwi w przyszłości budowę tam przejścia pod nasypem.
Generalnie w tej chwili wyczerpaliśmy pakiet środków, którymi dysponujemy, żeby w przyszłości przeprowadzić tę inwestycję. W tej chwili pozostaje tylko cierpliwie czekać. Należy natomiast podkreślić, że sprawa została nagłośniona w trakcie roku budżetowego, więc prace przy ul. Grunwaldzkiej prowadzone będą przez DSDiK w drugiej kolejności.

  • W kwestii luster przy wyjeździe z nieruchomości prywatnych –  koszt montażu leży po stronie właściciela nieruchomości, właściciel może się starać o pozwolenie od DSDiK.
  • W kwestii luster przy wyjeździe z nieruchomości, których współwłaścicielem jest Miasto – lustra zostaną zamontowane ze środków pochodzących z budżetu miejskiego.

„Jeśli chodzi o lustra, to tam, gdzie jest wyjazd z posesji prywatnej, zainteresowany właściciel może się starać o pozwolenie na ustawienie takiego lustra na własny koszt. W przypadku budynków, których jesteśmy współwłaścicielem lustra zostaną zamontowane ze środków budżetowych miasta.”

(Fot. Openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze