Zapomniane prawa mieszkańców Złotoryi?

Ostatnio pojawiają się wypowiedzi, że w Złotoryi przydałby się budżet obywatelski. De facto budżety obywatelskie to zwykłe konsultacje społeczne, które nie są unormowane na gruncie żadnej ustawy i w zasadzie władza wykonawcza może zignorować ich wynik. Na ten problem wskazują społecznicy i organizacje pozarządowe. Jednak czy Złotoryja na tle otwarcia na mieszkańców wypada gorzej od innych miast?

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Gminie Miejskiej Złotoryja. Instytucja, która w Złotoryi jest niedoceniana, zapomniana a jest jednym z najpotężniejszych narzędzi oddziaływania społecznego i prawotwórczego. Nadal do rzadkości należą samorządy, których mieszkańcy mogą być projektodawcami uchwał. Zmienić to miał prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie (jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego), który miał automatycznie taki przywilej wprowadzić w każdej gminie. Statuty poszczególnych JST miały określić procent wyborców wymagany do złożenia projektu uchwały (nie większy niż 15%). Niestety jeszcze za rządów PO utknął w „sejmowej zamrażarce”.

Obywatelskim projektem uchwały może być zarówno projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, jak i projekt aktu prawa miejscowego. Taką możliwość mają również mieszkańcy Legnicy, Chojnowa czy Świerzawy. W Legnicy i w Chojnowie potrzeba 200 osób, które poprą projekt uchwały, w Świerzawie 100 osób a w Złotoryi 66 osób. Pozazdrościć tym miastom mogą np. w Jaworze.

Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wprowadzono nowelą do Statutu Miasta Złotoryja z lutego 2015 r. Ta sama uchwała zmniejszyła także wymaganą liczbę radnych do zgłoszenia projektu uchwały z 3 do jednego radnego.

Internetowe rejestry umów miasta, starostwa i gminy wiejskiej. Mieszkańcy mogą też sięgać do rejestrów umów. W Złotoryi miasto publikuje taki rejestr od grudnia 2014, RPK od marca 2015 a biblioteka miejska od tego roku. Także Starostwo Powiatowe w Złotoryi (publikacja od lutego 2015) oraz Gmina Złotoryja (publikacja od marca 2015) nie ukrywają swoich wydatków. Co ciekawe gmina Miejska Złotoryja poza wykazem umów pokazuje także skan każdej z nich. Rejestry umów są aktualizowane przeważnie co miesiąc, co dwa. Transparentność wydatków publicznych może być miarą ich efektywności i jakości sformułowań zawartych w porozumieniach. Pokazuje też mieszkańcom, którzy są zainteresowani formułowaniem budżetu sferę wydatkową.

Wideorelacje i sesje na żywo w mieście Złotoryja. Od poprzedniej kadencji Rady (stricte wrzesień 2012) publikowane na stronie miejskiej są wideorelacje z sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. Od końca zeszłego roku możliwe stało się także oglądanie sesji na żywo przez Internet. Złotoryja w okolicy jest jednym z niewielu miejsc, w których w ten sposób można obejrzeć sobie sesję a później ją odtworzyć i wrócić do sesji sprzed kilku miesięcy. Audiorelacje (post factum) od kilku lat można słuchać z sesji w Wojcieszowie. Dodatkowo Konstytucja RP pozwala każdemu na wstęp na posiedzenia komisji i sesję organów stanowiących JST (rady gminy, miasta, powiatu, sejmiku województwa).

Platforma do zadawania pytań władzy wykonawczej. Na stronie miejskiej Złotoryi została otwarta zakładka „zadaj pytanie burmistrzowi”. Do tej pory burmistrz odpowiedział na ponad 1100 pytań. Podobna zakładka funkcjonuje w Chojnowie, z kolei wójtowi Pielgrzymki pytania mogą zadawać czytelnicy portalu e-legnickie.pl. Poza tym każdy obywatel w Konstytucji III RP ma zagwarantowane prawo dostępu do informacji publicznej i może wystąpić z wnioskiem o ujawnienie informacji dotyczącej sfery publicznej a organ ma obowiązek informację udostępnić lub wydać decyzję odmowną (którą podlega zaskarżeniu do SKO i później sądów administracyjnych).

 

Komentarze

komentarze