Co dalej z dworcami kolejowymi?

Jaka będzie przyszłość dworców kolejowych w Złotoryi, Jerzmanicach-Zdroju oraz Kozowie?

– Dworce kolejowe w Złotoryi, Jerzmanicach Zdrój i Kozowie, z uwagi na brak połączeń kolejowych na liniach, przy których są usytuowane, nie pełnią funkcji związanych z obsługą pasażerską. Obecnie w budynkach tych znajdują się mieszkania i pomieszczenia techniczne. – informuje Maciej Bułtowicz, Główny Specjalista Wydziału Prasowego PKP S.A.

Przełomowe dla losu kolejowych nieruchomości mogą się okazać efekty rozmów dotyczących przekazania nieczynnej i nieprzejezdnej linii kolejowej województwu dolnośląskiemu. – Warto zauważyć, że trwają rozmowy, których celem jest przekazanie linii 284 na odcinku Jerzmanice Zdrój – Lwówek Śląski na rzecz władz woj. dolnośląskiego na cele związane z transportem. Niewykluczone zatem, że w obliczu nowych okoliczności będzie potrzeba zrewidowania planów dot. tych dworców. Zaznaczam, że w budynkach przeprowadzane są bieżące prace remontowo–konserwacyjne. – dowiedzieliśmy się.

Ponadto w powiecie złotoryjskim spółka PKP S.A. posiada 150 ha gruntów, głównie ziem zabudowanych liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą a także gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych.

Komentarze

komentarze