Czynsz dzierżawny szpitala a pokrycie straty ZPO

Pod koniec grudnia wystąpiłem do władz powiatu złotoryjskiego z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

1) kwoty, daty i tytuły przelewów dla powiatu od spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Złotoryi od początku 2015 roku

2) kwoty, daty i tytuły przelewów z powiatu do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi w latach 2017-2019 roku.

W odpowiedzi dość szybko otrzymałem starannie przygotowane informacje przez Skarbnik Powiatu Złotoryjskiego panią Agnieszkę Gralak-Słoninę:

Informacja daje pogląd, że czynsz za konkretny miesiąc, w zdecydowanej większości miesięcy, był regulowany w tym samym miesiącu. Widać też, że czynsz służył pokrywaniu strat ZPO i udzieleniu ZPO pożyczki.

Komentarze

komentarze