Powiat przekaże drogę województwu?

Na najbliższej Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radni mają głosować nad uchwałą, która pozbawi drogę nr 2614D od km 0+000 do km 0+866 w obrębie Jerzmanic-Zdroju kategorii drogi powiatowej.

Wspomniany odcinek biegnie od skrzyżowania w kierunku Jeleniej Góry do skrzyżowania w kierunku Lwówka Śląskiego. Przebiega obok Zakładu Poprawczego oraz przejazdu nieopodal dworca kolejowego.

Od 1 stycznia 2018 r. odcinek drogi miałby stać się drogą wojewódzką pod warunkiem, że podobną uchwałę podjąłby Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Zmiany w sieci dróg lokalnych są związane z planowanym oddaniem do użytku odcinka drogi ekspresowej S3.

Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się podczas czwartkowej sesji (28 września) o godzinie 13:00.

Komentarze

komentarze