Projekt unijny w SP1 wybrany do dofinansowania w ramach ZIT AJ

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej został rozstrzygnięty nabór w ramach poddziałania „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.

Do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17 wybrano 6 projektów. Jednym z projektów jest „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” o wartości 488 182,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 463 772,90 zł, a kwota środków europejskich 414 954,70 zł.

Projekt otrzymał 86,5 punktów, co dało mu drugie miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Jak informuje Wydział Fundusz Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w ramach projektu planowane są między innymi:
– zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, terapeutyczne, językowe,
– wsparcie logopedyczne,
– wsparcie psychologiczne,
– wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz
– zakup sprzętu do rozpoznania specjalnych potrzeb rozwojowych ucznia,
– wyposażenie pracowni IT – poprzez zakup 25 komputerów oraz 4 laptopy dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje prowadzenie zajęć poprzez innowacyjną metodę nauczania „WebQuest-poszukiwanie w sieci”- opartej o internet, która uczy definiować problemy i poszukiwać rozwiązania, wspiera kreatywność, pozwala pracować uczniom we własnym tempie, motywuje,jest stosowana w szkole i w domu,jest multimedialna co istotnie poprawi atrakcyjność zajęć i zachęci do uczestnictwa w nich uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy będą mogli prowadzić zajęcia w atrakcyjnej formule
edukacyjnej. – informują urzędnicy z WFZiOI.

Pozostałe projekty wybrane do dofinansowania:

  • „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie”, Fundacja Obrazy Bez Granic – 87 pkt, całkowita wartość projektu: 542 620,00, kwota środków europejskich: 461 227,00 zł
  • „Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach”, Fundacja Edukacji Przedszkolnej – 83 pkt, całkowita wartość projektu: 941 162,52 zł, kwota środków europejskich: 799 988,14
  • „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku” – 81,75 pkt, całkowita wartość projektu: 749 237,65 zł, kwota środków europejskich: 636 852,00 zł
  • „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”, Gmina Gryfów Śląski – 80,5 pkt, całkowita wartość projektu: 881 568,00 zł, kwota środków europejskich: 749 332,80 zł
  • „Jeleniogórska kuźnia kompetencji” – Miasto Jelenia Góra – 73 pkt, wartość projektu: 2 512 437,20 zł, kwota środków europejskich: 2 135 571,62

Całkowita wartość projektów wynosi 6 115 207,37 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 5 197 926,26 zł.

ZOBACZ WYNIKI

 

Komentarze

komentarze