Zmiana porządku obrad w praktyce

Od 25 sierpnia do 28 września trwa przerwa w obradach Rady Miejskiej w Złotoryi. Projekty uchwał, które będą głosowane podczas tej sesji będą musiały zostać włączone do porządku obrad. Warto na tym przykładzie przytoczyć zasady, które rządzą zmianą porządku obrad.

Na portalu zlotoryjska.pl ukazał się artykuł o najbliższej sesji a pod nim komentarz:

„Hola hola A ja myślałam że to przewodniczący kieruje do głosowania…. A jednak burmistrz…”

Porządek obrad Sesji ustala zwołujący sesję

W normalnym przypadku porządek obrad ustala przewodniczący Rady (art. 20 ust. 1 u.s.g., art. 15 ust. 1 u.s.p.) lub inny uprawniony podmiot, który zwołuje sesję (art. 20 ust. 3 u.s.g.; art. 15 ust. 7 u.s.p.). Zwołać sesję mogą: co najmniej 1/4 radnych oraz burmistrz (bądź zarząd powiatu). Taka sesja musi się odbyć w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W porządku obrad przewodniczący Rady musi uwzględnić projekty uchwał burmistrza (zarządu powiatu), o które wnosi burmistrz (starosta) jeżeli wpłynęły one do Rady na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady (art. 20 ust. 5 u.s.g.; art. 15 ust. 9 u.s.p.).

Włączenie uchwał do porządku obrad

Problem, z którym mamy do czynienia: w sesji mamy w tej chwili przerwę a w porządku obrad nie znalazły się projekty, które mają być głosowane we wrześniu.

Projekty uchwał będą musiały zostać włączone do porządku obrad. Jedyną możliwością jest zmiana porządku obrad.

Zmienić porządek obrad może Rada Miejska wyłącznie bezwzględną większością głosów ustawowego składy Rady (art. 20 ust. 1a u.s.g.; art. 15 ust. 2 u.s.p.). Oznacza to, że za zmianą musi się opowiedzieć ponad połowa wszystkich radnych, czyli w przypadku Rady Miejskiej w Złotoryi jest to 8 radnych (dla Rady Powiatu Złotoryjskiego 9 radnych). W przypadku sesji zwołanej przez inny podmiot niż przewodniczący Rady dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy (art. 20 ust. 4 u.s.g.; art. 15 ust. 8 u.s.p.). Sesja, w której mamy teraz przerwę, nie jest jednak sesją nadzwyczajną.

Zgodnie z miejskim statutem wystąpić z wnioskiem o zmianę porządku obrad może każdy radny, burmistrz oraz jego zastępca (§ 18 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej).

Zmianą porządku obrad jest także usunięcie uchwały z Sesji a także zmiana kolejności punktów w porządku obrad. Dlatego za niezgodny z prawem można uznać 21 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, który stanowi:

„Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.”.

Zobacz również:

Głosowania w naszych samorządach – jaka większość?

Komentarze

komentarze