WSA uznał, że przekazanie drogi przez Zagrodzieńską było nieważne

18 marca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich (odcinek obejmujący ulicę Zagrodzieńską).

Skargę na uchwałę wniósł Powiat Złotoryjski. Sąd administracyjny zasądził od Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 300 zł. Powiat wniósł również skargę na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 328 kategorii dróg wojewódzkich, która została zarejestrowana pod sygnaturą akt III SA/Wr 44/20. W bazie orzeczeń brak jednak stosownej informacji o orzeczeniu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sejmikowi przysługuje skarga kasacyjna do NSA. Obecnie jednak, ze względu na stan epidemiczny, terminy procesowe są zawieszone od 31 marca 2020 r..

Zaskarżona uchwała

Odpowiedź na skargę

Sygn. akt. III SA/Wr 45/20

Komentarze

komentarze