Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

W ostatnich dniach stycznia zapadła decyzja o przyznaniu miastu Złotoryja środków na realizację projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”. W przyszłym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację.

Planowana data ogłoszenia przetargu na drogi rowerowe (nie ścieżki) to druga połowa maja b.r. Przetarg będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że najpierw powstanie projekt, a dopiero na jego bazie rozpoczną się roboty budowlane. Według wstępnych szacunków prace rozpoczną się w sierpniu.  Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. – napisał burmistrz na stronie miejskiej.

Realizacja projektu rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2018 r. W projekcie zawiera się między innymi:

  • długość wspartej infrastruktury rowerowej – 9,37 km
  • liczba miejsc postojowych – park and ride – 22,
  • liczba wybudowanych obiektów bike and ride – 9 miejsc
    – 2 węzły przesiadkowe;

Projekt obejmuje min:

  • wytyczenie ścieżki w dzisiejszym zejściu nad zalew (oświetlone lampami LED zejście),
  • jego głównym celem jest stworzenie alternatywy dla ruchu aut osobowych w Złotoryi
  • a w efekcie zmniejszenie niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2 290 193,56 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

Początek i koniec pętli ścieżki rowerowej ma się mieścić przy podstrefie LSSE w Złotoryi.

Komentarze

komentarze