Trwają konsultacje społeczne Strategii Sudety 2030

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Sudety 2030. Powiat złotoryjski, wraz z gminami powiatu, podpisał we Wleniu w grudniu 2017 r. Deklarację Sudecką. Jej sygnatariuszami jest ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego z regionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. – potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują. – czytamy na stronie internetowej naszego powiatu.

Strategię opracowano dla obszaru 13 powiatów:

 • bolesławieckiego,
 • dzierżoniowskiego,
 • jaworskiego,
 • jeleniogórskiego oraz miasta Jelenia Góra,
 • kamiennogórskiego,
 • kłodzkiego,
 • lubańskiemu,
 • lwóweckiego,
 • świdnickiego,
 • wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych,
 • ząbkowickiego,
 • złotoryjskiego,
 • zgorzeleckiego.

Propozycje, uwagi i opinie dot. strategii można składać od 15 czerwca do 13 lipca 2018 r. przy wykorzystaniu specjalnego formularza elektronicznego.

Inną formą składania wniosków i uwag jest forma papierowa. W tym celu należy pobrać, wydrukować i wypełnić formularz papierowy. Wypełniony należy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja,
z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Władze powiatu, wraz z wójtami i burmistrzami, zaplanowali spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 lipca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Starostwo Powiatowe w Złotoryi udziela informacji na temat konsultacji pod numerami telefonów:

 • 76 506 53 38
 • 505 539 339

Istnieje też możliwość uzyskania potrzebnych informacji kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej – promocja@powiat-zlotoryja.pl.

PROJEKT STRATEGII SUDETY 2030

Komentarze

komentarze