Wkrótce odbudowa spalonego dachu budynku mieszkalnego w Nowej Ziemi. Jest przetarg!

Gmina Złotoryja ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wykonanie zadaszenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Nowej Ziemi”. Inwestycja dotyczy budynku, który padł ofiarą pożaru w drugiej połowie września.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbudowa dachu na budynku nr 1 w Nowej Ziemi, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru. Zakres prac obejmuje: roboty murowe, wykonania wieńca na murach, wykonanie więźby dachowej (dopuszczalna jest konstrukcja prefabrykowaną), wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami i rynnami.

Czas na realizację zadania wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Za zakończenie realizacji zadania uważa się zakończenie robót budowlanych potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Minimalny okres rękojmi ma wynieść 3 lata.

Przewidziane kryterium wyboru ofert: cena – 60%, udzielona rękojmia za wady – 40%. Termin składania ofert upływa 15 marca 2017 r.

Warto przypomnieć, że z ofiarną pomocą dla pogorzelców ruszyły samorządy województwa dolnośląskiego, które łącznie przeznaczyły pomoc rzeczową wartą ponad 250 tys. zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(Fot. pochodzi z Gazety Złotoryjskiej i zlotoryja112)

Komentarze

komentarze