Policzą bezdomnych

We wszystkich polskich gminach odbędzie liczenie osób bezdomnych. Badanie jest przeprowadzane co dwa lata. W tym roku będzie miało miejsce w nocy z 8 na 9 lutego.

Na terenie województwa dolnośląskiego koordynatorem „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” zostanie wyznaczony pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Badanie pozwoli uzyskać informację nie tylko o liczbie osób bezdomnych przebywających w placówkach i miejscach niemieszkalnych, ale także dane socjodemograficzne o tej grupie osób. Wyniki badania mogą być wykorzystane przez gminy w planowaniu lokalnych strategii pomocy dla osób bezdomnych. – informuje Urząd Wojewódzki.

Działania zostaną przeprowadzone dzięki ścisłej współpracy służb, w szczególności policji, straży gminnych, centrów zarządzania kryzysowego, gminnych ośrodków pomocy społecznej. Pomagać mogą także wolontariusze oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą osobom bezdomnym.

Wyniki akcji będą mogły pomóc organom władzy publicznej w realizacji konstytucyjnego obowiązku przeciwdziałania bezdomności (art. 75 ustawy zasadniczej). Informacje o placówkach pomocy osobom bezdomnym oraz możliwych formach wsparcia na terenie województwa dolnośląskiego można uzyskać pod numerem telefonu: 800 166 079 (infolinia bezpłatna).

Komentarze

komentarze