Dlaczego odpady segregowane są czasem odbierane jako zmieszane?

W Internecie pojawiły się wątpliwości odnośnie sytuacji, w której samochód RPK odbiera odpady segregowane i wsypuje je razem z odpadami zmieszanymi. Obrazując tę sytuację niektórzy Internauci poddawali w wątpliwość segregowanie odpadów.

Jedna z osób zainteresowanych tematem zadała pytanie na stronie „Zadaj pytanie burmistrzowi”. Wymienione sytuacje oczywiście zdarzają się, ale są podyktowane szczególnymi okolicznościami. – Oczywiście czasami się zdarza, że w pojemniku na odpady segregowane tj. papier, „odpady suche” znajdą się inne odpady, które sprawiają, że cała zawartość nie będzie sklasyfikowana jako odpad segregowany, wtedy pracownik odbierający odpady zmuszony jest je zakwalifikować jako zmieszane – brzmi fragment odpowiedzi.

Nie istnieje możliwość, że odpady, które zostaną odebrane jako segregowane zostaną zmieszane – Jeżeli chodzi o odbiór odpadów segregowanych, to informuję, że skrzynia ładunkowa auta odbierającego odpady surowcowe podzielona jest na części, dzięki czemu nie ma możliwości ich zmieszania – czytamy dalej.

W odpowiedzi na pytanie załączone zostały także przykładowe zdjęcia ilustrujące omawianą sytuację:

Komentarze

komentarze