Ogłoszono postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego powiatowego

Dziś, tj. 1 czerwca 2018 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 2815 ukazało się POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego.

W postanowieniu Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze J. Szmigiel stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Złotoryjskiego w okręgu wyborczym nr 4 – Kazimierza Józefa NIKLEWICZA z listy nr 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, w związku ze śmiercią radnego.

Postanowienie przesłano Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Złotoryjskiego. Weszło w życie z dniem podjęcia, tj. 30 maja 2018 r.

Niedługo powinno zostać wydane kolejne postanowienie – o obsadzeniu mandatu radnego powiatu złotoryjskiego. W jego myśl mandat obejmie Tadeusz Kinach (lista PSL), którego ślubowanie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Komentarze

komentarze