Stowarzyszenia z pieniędzmi od Marszałka

Trzem stowarzyszeniom z terenu powiatu złotoryjskiego przyznano w poniedziałek dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań publicznych.

KKS Ren-But Złotoryja otrzyma 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży”. Środki zostały przyznane z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Siatkarze wnioskowali o 9 000 zł dotacji. Całkowity koszt turnieju ma wynieść 16 tysięcy złotych, z czego 7 tys. zł przekaże Urząd Miejski w Złotoryi.

Dwie organizacje pozarządowe wnioskowały o środki z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania „Tradycyjne dziedzictwo kulturowe” Fundacja Archeologiczna „Archeo” zrealizuje projekt pn. „Długa Ulica – lokalne dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju Krainy Wygasłych Wulkanów” (okres realizacji: 1 kwietnia – 31 sierpnia). Na ten cel otrzyma 5 000 zł. Budżet zadania publicznego to 25 610,00 zł. NGO wnioskowało o 21 060,00 zł.

Również 5 tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Złota Cooltura, które zrealizuje w ramach zadania „Festiwale sztuki” zadanie publiczne pn. „Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej IV – Międzynarodowy Festiwal Rockowy współorganizowany przez dzieci” (okres realizacji: 4 kwiecień – 2 lipca). Deklarowany budżet zadania ma sięgnąć 56 245,00 zł. Organizacja pozarządowa starała się o dotację w kwocie 21 425,00 zł.

Przedstawicielom trzeciego sektora, którym przyznano środki, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Komentarze

komentarze