RPK przeprasza mieszkańców

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi przeprasza mieszkańców miasta Złotoryi za niedogodności związane z przerwą w dostawie wody w dniach 23-25 maja 2017 r.

Wyjaśniamy, iż zaistniała sytuacja związana jest z prowadzoną od ubiegłego roku inwestycją w ul. Wojska Polskiego, polegającą na wymianie głównej magistrali wodociągowej. Wymiana przedmiotowej magistrali pozwoli w przyszłości na wyeliminowanie wielu awarii, z którymi Spółka boryka się od wielu lat oraz zapewni prawidłowe ciśnienie wody w sieci wodociągowej w rejonie osiedla Nad Zalewem.

Brak możliwości należytego powiadomienia wszystkich mieszkańców spowodowany był nagłą koniecznością zaangażowania dużej liczby pracowników do natychmiastowych działań naprawczo-organizacyjnych.

Aktualnie w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi” Spółka podjęła kroki zmierzające do wdrożenia systemu GIS (mapa numeryczna) wraz z modelem matematycznym sieci wodociągowej, co w przyszłości pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszaru, który ma zostać wyłączony z zasilania w wodę i umożliwi sprawniejsze poinformowanie mieszkańców.

Wyjaśniamy, że informacje o możliwych przerwach w dostawie wody zamieszczamy, w sposób zwyczajowo przyjęty, na oficjalnej stronie Spółki, profilu na portalu społecznościowym facebook, w lokalnej prasie oraz w postaci komunikatów na klatkach w budynkach mieszkalnych.

Za zaistniałe niedogodności jeszcze raz przepraszamy.

Zarząd RPK Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze