Zmieniono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano zarządzenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski.

Zarządzenie zostało podjęte na podstawie art. 196 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Zmianie uległa kwota średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w domach dziecka w Wilkowie-Osiedlu. Została ona obniżona z 3 189,84 zł (kwota z zarządzenia z dnia 20 stycznia 2016 r., obowiązuje od 1 lutego 2016 r.) do 3.097,21 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi podstawę ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od kwietnia 2017 r.

Starostwo Powiatowe prowadzi także placówkę opiekuńczą w Wojcieszowie. Od 1 lutego 2017 r. Dom Dziecka w Wojcieszowie może wydawać na utrzymanie dziecka średnio 3 907,70 zł miesięcznie (poprzednio kwota była ustalona na 3 633,61 zł).

Zobacz również:

Starostwo przeznaczy więcej na każdego podopiecznego Domu Dziecka w Wojcieszowie

Komentarze

komentarze