Projekt budżetu na 2017 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi możemy znaleźć projekt uchwały budżetowej na 2017 roku.

Dochody budżetu wyniosą 64 mln złotych, najwięcej dochody od osób fizycznych, prawnych 22,6 mln złotych, dochody na zadanie związane z rodzinami 10,2 mln zł, subwencje 9 mln złotych. Wydatki budżetu mają sięgnąć 66,5 mln złotych, najwięcej na oświatę 15,2 mln złotych, rodziny 11 mln złotych, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8 mln złotych.

Miasto zamierza przeznaczyć 15 mln złotych na inwestycje, w tym między innymi:
– 5 mln złotych – rozliczenie modernizacji stadionu miejskiego,
– 1 mln złotych (dofinansowanie z UE: 1 mln zł) – rewitalizacja obszaru zdegradowanego w mieście,
– 800 tys. złotych – kanalizacja deszczowa,
– 1,3 mln złotych – budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika w ciągu drogi 364
– 1,2 mln złotych (dofinansowanie z UE: 970 tys zł) – wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi,
– 1,5 mln złotych – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
– 1,9 mln złotych (dofinansowanie z UE: 1,6 mln zł) – Narodowe Centrum Nauki
– 400 tys złotych – wniesienie udziałów TBS
– 350 tys złotych – przebudowa budynków komunalnych
– 274 tys złotych – projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
– 273 tys złotych – projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej
– 180 tys złotych – modernizacja ulicy,
– 100 tys złotych – rewitalizacja murów obronnych
– 60 tys złotych – oświetlenie ulic, placów i dróg,
– 40 tys złotych – zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK</a

(Zdjęcie pochodzi ze strony nbp.pl)

Komentarze

komentarze