Ratusz zaprasza do składania ofert na wykonanie pierwszego etapu przebudowy ulicy Karola Miarki

Urząd Miejski w Złotoryi zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Karola Miarki z nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, na podbudowie z kruszywa łamanego.

Roboty zasadnicze polegają na:

  • profilowaniu i zagęszczeniu podłoża na powierzchni ok 824 m2
  • wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm na powierzchni ok 824 m2
  • ułożeniu nawierzchni drogi i placu z mieszanki mineralno bitumicznej – beton asfaltowy – dwie warstwy: wiążąca o grubości 4 cm i ścieralna o grubości 4 cm na powierzchni ok 824 m2 ;
  • regulacji włazów studzienek w ilości ok. 5 szt.;
  • uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym na grubości 10 cm na powierzchni ok 645 m2

Jedynym kryterium wyboru ma być najniższa cena. Oferent musi się zobowiązać do udzielenia dwuletniej gwarancji. Oferty można składać do 31.05.2017 do godziny 15:30. Zamówienie ma zostać wykonane do 31 lipca 2017 r.

Wartość zamówienia publicznego ma nie przekraczać 30 tys. euro.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Komentarze

komentarze