Basztowa 4 trafi do TBS?

Miasto jest zainteresowanie przekazaniem aportem do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Basztowa 4.

O takich zamiarach magistratu zostali poinformowani radni podczas środowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Nieruchomość zostanie przekazana za cenę 190 tys. zł w ramach, której miasto obejmie 380 udziałów w spółce po 500 zł każdy. Miasto od wielu lat jest udziałowcem kamiennogórskiej spółki. W ten sposób zaadaptowano na przełomie wieku piękną kamienicę przy pl. Lotników Polskich.

– Obecnie na działce znajduje się parterowy pawilon handlowy, który nie nadaje się do użytkowania. Ze względu na zły stan techniczny, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budynek przeznaczony jest do wyburzenia. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo mieszkalne. – informuje magistrat.

Czy to oznacza, że jest szansa na kolejne nowe mieszkania w ramach TBS? Obecnie TBS buduje 27 mieszkań przy ul. Klasztornej.

Zobacz również:

Sprawa pawilonu przy Basztowej 4, czyli kasacja przed SN korzystna dla miasta

Ogłoszono przetarg na grunt z pawilonem do rozbiórki przy ulicy Basztowej

Komentarze

komentarze