W ciągu roku zadłużenie powiatu złotoryjskiego zmalało o 672 tys. zł!

W ciągu roku zadłużenie powiatu złotoryjskiego zmalało o 672 305,09 zł. Przed rokiem wynosiło 25 170 500 zł a obecnie (stan na koniec 2016 r.) powiat ma do spłaty jeszcze 24 498 194,91 zł.

Zadłużenie względem banków stanowi 24 470 500 zł, z czego 23 500 000 stanowią obligacje. Wykup obligacji przewidziany jest na lata 2018-2022. W ciągu najbliższych 4 lat powiat będzie musiał wykupić po 5 mln złotych rocznie a w 2022 roku 3,5 mln złotych. Wykup obligacji to przyczyna, dla której niezbędne było przyjęcie programu postępowania naprawczego.

Ponadto JST posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 27 694,91 zł względem gospodarstw domowych.

W kwocie zadłużenia nie ujmuje się wartości zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Ta kwota wynosi obecnie 5 427 497,42 zł.

Załączniki:
Powiat złotoryjski Rb-Z 2016

Komentarze

komentarze