Hipoteki na szkole i szpitalu na rzecz Magellana

W zeszły czwartek powiatowi radni wyrazili zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach gruntowych zabudowanych, na których znajdują się budynki Liceum Ogólnokształcącego oraz szpitala.

Hipoteka ustanowiona jest jako zabezpieczenie pożyczki, którą Magellan S.A. udzieli Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Jako dodatkowe zabezpieczenie ustanawia się weksel in blanco.

Na mocy tej umowy podmiot, który 31 sierpnia 2016 r. zakończył prowadzenie działalności leczniczej, ma mieć uruchomiony limit kredytowy w wysokości 15 000 000 zł. Pożyczka ma zostać spłacona w ciągu 10 lat, przy czym przez pierwsze dwa lata spłacane będą tylko odsetki. Całkowity koszt brutto udzielonego finansowania ma wynieść 7 927 790,45 zł (oprocentowanie bieżące oraz prowizja za udzielenie finansowania).  Wartość zabezpieczenia hipotecznego ustalono na 150% wartości umowy pożyczki – 34 391 685,67 zł.

Dzięki uzyskaniu finansowania możliwa będzie spłata znacznej części pozostałych pożyczek oraz kredytów, a także pokrycie zobowiązań wobec dostawców. Dziś największym wierzycielem złotoryjskiej placówki jest Magellan S.A. oraz prowadzony przez spółkę fundusz inwestycyjny Skarbiec. Tylko tym podmiotom była placówka lecznicza musi spłacić jeszcze pożyczki w łącznej wysokości 10 061 659,34 zł (stan na 24 listopada 2016 r.). Łączne zadłużenie SPZOZ wynosi ok. 18 mln złotych.

Zgodnie z inną uchwałą, podjętą na tej samej sesji, w ciągu najbliższych 4 miesięcy ma dojść do połączenia SPZOZ z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Po połączeniu to ZPO (podmiot prowadzony przez panią Longinę Podgórską) będzie spłacać zaciągniętą pożyczkę. Gdyby SPZOZ został zlikwidowany, zadłużenie przejąłby Powiat Złotoryjski.

Roczne przychody ZPO to ok. 1,5 miliona złotych rocznie. Zakład będzie otrzymywał czynsz dzierżawny za sprzęt medyczny w wysokości ok. 7,5 tys. zł netto (do tej pory czynsz wpływał do SPZOZ), lecz podobną kwotę musi co miesiąc uregulować dzierżawcy za zajmowaną przestrzeń. Do tej pory ZPO osiągało co roku zyski w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podmiotowi leczniczemu udało się odłożyć kilkaset tysięcy złotych jako oszczędności. Warto wspomnieć, że czynsz dzierżawny za nieruchomość szpitala (w wysokości 92 tys. zł netto) otrzymuje Starostwo Powiatowe w Złotoryi, które nie może go przekazywać swojej jednostce leczniczej w inny sposób niż poprzez pokrycie rocznej straty (w wysokości straty netto pomniejszonej o kwotę amortyzacji).

 

 

Komentarze

komentarze