ZAZ szuka Głównego Księgowego

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy.

Kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
– wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe, pełną listę wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 15 marca.

Komentarze

komentarze