Już po raz szesnasty Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi zorganizowało pieszy rajd na powitanie wiosny

Adresatami imprezy były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Celem było poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych okolic Złotoryi oraz popularyzacja turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Trasa częściowo pokrywała się Ścieżką Świętej Jadwigi ze Złotoryi do Rokitnicy. Jej Długość w dwie strony to 12 km. W tegorocznym rajdzie udział wzięły 3 drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi oraz uczniowie z Rokitnicy. Na trasie dzieci poznawały historię regionu, zabytki i atrakcje oraz ciekawostki przyrodnicze i ekologiczne. Na podsumowaniu rajdu w Rokitnicy miały okazję wykazać się wiedzą z tego zakresu, ponieważ odbyły się dwa konkursy wiedzy.

W konkursie krajoznawczym najlepsze miejsca zajęli:

I m – Daria Sojka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi – kl. VI a

II m – Mateusz Błaszczyk – Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

III m – Adam Witkowski – Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

IV m – Kacper Nowakowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi – kl V a

V m – Marcel Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi – kl V a

W konkursie „Przyroda i Ekologia”

I m – Oliwia Malińska – Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

II m – Dawid Szmydyński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi

III m – Mikołaj Kozyra – Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi – kl. V a

IV m – Wiktoria Bajor – kl. VI a szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi

V m – Klaudia Kaczmarczyk – Szkoła Podstawowa w Rokitnicy – kl. VI

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy. Nagrodzono również wykonawców najładniejszych marzann ekologicznych. Odbyły się konkursy i zabawy sportowe oraz mecz piłki nożnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs piosenki turystycznej.

W trakcie ogniska uczestnicy posilili się kiełbaskami oraz gorącą herbatą. Na zakończenie spalono Marzanny przy skandowaniu hasła „Żegnaj Zimo – Witaj Wiosno”.

Dzieci wróciły tą samą trasą do Złotoryi. Zmęczone trasą i zmaganiami sportowymi

z pewnością tego dnia szybko zasnęły w domu.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji rajdu paniom: Małgorzacie Szcześniak, Iwonie Sopińskiej i Katarzynie Kaliciak-Turkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1w Złotoryi oraz pani dyrektor Beacie Iwińskiej ze Szkoły Podstawowej w Rokitnicy.

Źródło: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Komentarze

komentarze