RPK podniesie stawki za wodę i ścieki?

17 lutego zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. złożył nowy wniosek o zmianę taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków. Na najbliższej sesji radni zdecydują czy wniosek zostanie zaakceptowany.

Od 1 maja miałyby się zmienić się stawki za zaopatrzenie w wodę:

dla taryfowej Grupy I obejmującej :
– gospodarstwa domowe
- wodę pobraną do zasilania fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
za 1 m3 wody pitnej
wzrost o 10 gr brutto – z 3,92 zł do 4,02 zł

dla taryfowej Grupy II obejmującej :
– odbiorców przemysłowych,
- pozostałych odbiorców: hotele, szkoły, żłobki, gastronomia i inne za 1 m3 wody pitnej
wzrost o 21 gr brutto – z 3,36 zł do 3,57 zł

Stawka za 1m3 odprowadzanych ścieków ma wzrosnąć o 56 groszy brutto – z 6,13 zł do 6,69 zł.

Na wzrost stawek mają wpływ między innymi: spadek zużycia wody, planowana inflacja, wzrost stałych kosztów przesiębiorstwa oraz amortyzacja inwestycji w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków (np. budowy oczyszczalni, nowych sieci).

Komentarze

komentarze