Wybiorą najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w mieście

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłosił konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w mieście.

Konkurs obejmie obiekty na terenie Złotoryi i potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi do 30 czerwca. W konkursie mogą wziąć udział obiekty zgłoszone przez osoby indywidualne, zorganizowane grupy mieszkańców (np. jednego bloku, jednej klatki schodowej itp.) oraz dodatkowo wytypowane przez komisję konkursową. Nie mogą brać udziału obiekty już nagradzane.

Komisja dokonując przeglądu obiektów dokona ich oceny biorąc pod uwagę m.in. kompozycję, użyte gatunki materiałów nasadzeniowych oraz ogólne wrażenie estetyczne. Przewidziane są 4 nagrody pieniężne wraz dyplomami. Nagrody są w wysokości 350 zł, 300 zł, 250 zł oraz 200 zł.

Konkurs dotyczy: najładniejszego balkonu lub okna w mieście, najładniejszego ogródka przydomowego na posesjach jednorodzinnych oraz najładniejszego ogródka przydomowego na posesjach wielorodzinnych.

Wyboru dokona komisja konkursowa w składzie: pracownik wydziału mienia UM, pracownik Straży Miejskiej, przedstawiciel sanepidu, przedstawiciele zarządów mieszkaniowych, przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednostki te zgłoszą swoich przedstawicieli do 12 czerwca.

Rozstrzygnięcie nastąpi do końca września 2017 r. Uroczystość wręczenia nagród oraz dyplomów zostanie zorganizowana w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Komentarze

komentarze