Blisko opracowania dokumentacji projektowej dla remontu mieszkań w Nowej Ziemi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z siedzibą w Wilkowie Osiedlu zamieścił zapytanie ofertowe dla zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont lokali mieszkalnych budynku Nowa Ziemia 1”.

W pierwszym etapie zamówienia ma zostać opracowania dla remontu i adaptacji lokali mieszkalnych w budynku, w którym we wrześniu ubiegłego roku doszło do pożaru. Etap ten miałby być wykonany do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres przyszłych prac remontowych to:
1) roboty rozbiórkowe (ściany wewnętrzne działowe, okładziny ścian i podłóg),
2) zaprojektowanie nowych ścianek działowych dzielących pomieszczenia,
3) zaprojektowanie remontu posadzek oraz ścian z okładzinami i malowaniem,
4) zaprojektowanie nowych instalacji wewnętrznych, w tym: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem, zbiorczą instalację c.o. wraz z wyposażeniem, instalację kominkową i wentylacyjną,
5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
6) zaprojektowanie niezbędnego wyposażenia wymaganego dla lokali mieszkalnych

W drugim etapie zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy świetlicy wiejsiej w budynku Nowa Ziemia 1. Ten etap należy wykonać do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 14:30.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

(Fot. Gazeta Złotoryjska / zlotoryja112)

Komentarze

komentarze