DSDiK odpowiada na pytania odnośnie ulicy Grunwaldzkiej

W związku z kontrowersjami ze strony części mieszkańców zapytaliśmy DSDiK o wyrównanie poboczy przy ul. Grunwaldzkiej oraz o kwestie montażu luster przy wyjeździe z posesji.

Mając na uwadze posiadane środki finansowe i procedury przeprowadzania przetargów Służba Utrzymaniowa DSDiK w Legnicy do końca bieżącego roku doprowadzi do wyrównania poboczy wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (na wytypowanych odcinkach). – poinformował nas Konrad Antkowiak z DSDiK.

Dowiedzieliśmy się także jak wyglądają zasady montażu luster przy wyjeździe z posesji. – Lustra drogowe montowane są na drogach będących pod zarządem DSDiK we Wrocławiu oraz na skrzyżowaniach innych dróg z drogami wojewódzkimi.
Umieszczenie lustra drogowego przy drodze wojewódzkiej, przy wyjeździe z posesji lub drogi wewnętrznej, musi być poprzedzone uzyskaniem zgody DSDiK we Wrocławiu, opracowaniem i przedłożeniem projektu stałej organizacji ruchu oraz uzyskaniem zatwierdzenia tej organizacji przez organ zarządzający ruchem. Właściciele posesji montują lustra na własny koszt, na nich spoczywa również obowiązek utrzymania lustra. – poinformowało nas DSDiK.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu tylko w obecnym roku realizuje na terenie Złotoryi następujące inwestycje drogowe:

  • budowa obwodnicy Złotoryi,
  • przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328,
  • przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328,
  • przebudowa chodników przy obiekcie mostowym, w ciągu drogi wojewódzkiej 364 ul. Chojnowska w Złotoryi,
  • remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja – ul. Wojska Polskiego,
  • remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Sienkiewicza.

(Fot. openstreetmap.org)

Zobacz również:

Co wiadomo w kwestii bezpieczeństwa ulicy Grunwaldzkiej?

Komentarze

komentarze