Miasto wyemituje obligacje?

Gmina Miejska Złotoryja zamierza wyemitować obligacje na łączną kwotę 1,3 mln złotych.

Samorząd wyemituje 1300 obligacji po 1000 zł każda. – Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. – czytamy w projekcie uchwały. Obligacje będą na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone.

Uzyskane środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który jest spowodowany realizacją zadań majątkowych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W uchwalonym w grudniu budżecie zaplanowano, że deficyt sięgnie ok. 2,5 mln złotych.

Oprocentowanie obligacji wyniesie maksymalnie 2,0% + WIBOR6M (obecnie stawka WIBOR6M wynosi 1,81%). Papiery dłużne zostaną podzielone na 7 serii, a ich wykup nastąpi w latach 2024-2031.

Zanim obligacje będą mogły zostać wyemitowane, zgodę musi udzielić Rada Miejska w Złotoryi. Głosowane w tej sprawie odbędzie się 26 stycznia.

Zadłużenie miasta na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wyniosło 24,5 mln złotych przy planowanych dochodach w wysokości 57,9 mln złotych.

(Fot. Iwona Pawłowska)

Komentarze

komentarze