Spotkanie w sprawie bezdomnych

27 lutego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi odbyło się z inicjatywy starosty Ryszarda Raszkiewicza spotkanie w sprawie osób bezdomnych w Złotoryi. Udział wzięli przedstawiciele służb powiatowych straży i policji, Sanepidu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  i Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Rozmawiano o nowym zjawisku w naszym regionie, „okupacji” przez osoby bezdomne pomieszczeń szpitala, zwłaszcza w okresie bardzo niskich temperatur atmosferycznych. Na terenie Złotoryi spersonalizowano  kilkanaście osób o statusie bezdomnego, których obecność zakłóca funkcjonowanie placówki szpitalnej w naszym mieście. Bezdomność jest często wyborem drogi życiowej, której często towarzyszy nadużywanie alkoholu. Niestety na terenie naszego powiatu nie dysponujemy placówką typu schronisko czy przytulisko, które mogłoby udzielać doraźnej pomocy tego typu osobom. Uczestnicy spotkania zadeklarowali daleko idącą wolę współpracy przy próbie rozwiązania tego trudnego problemu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Zobacz również:

Wykaz placówek pomocy dla osób bezdomnych

Bezdomni koczują w szpitalu, lekarka jest przerażona!

Komentarze

komentarze