Burmistrzowie i starostowie

Burmistrzowie wybierani przez Radę

 1. Kazimierz Zwierzyński – 13.06.1990 – 12.09.1990 (Burmistrz Miasta i Gminy)
 2. Andrzej Gawroński – 18.09.1990 – 28.02.1992 (Burmistrz Miasta i Gminy) oraz 28.02.1992 – 15.12.1992 (Burmistrz Miasta)
 3. Andrzej Czasławski – 15.12.1992 – 20.07.1994
 4. Kazimierz Zwierzyński – 20.07.1994 – 20.11.1998
 5. Jerzy Kluz – 20.11.1998 – 19.11.2002

Burmistrzowie wybierani w sposób bezpośredni

 1. Ireneusz Żurawski – 19.11.2002 – 08.12.2014
 2. Robert Pawłowski – 08.12.2014 – nadal

Wiceburmistrzowie wybierani przez Radę

 1. Andrzej Czasławski – 20.06.1990 – 15.12.1992
 2. Zofia Zagrobelna – 11.07.1990 – 28.02.1992 (?)
 3. Krystyna Barcik – 30.06.1992 – 20.11.1998
 4. Robert Sosnowski – 29.12.1992 – 20.11.1998
 5. Bogusława Bobrek – 20.11.1998 – 19.11.2002
 6. Dariusz Majchrowski – 20.11.1998 – 27.01.2000
 7. Adam Zdaniuk – 27.01.2000 – 19.11.2002

Wiceburmistrzowie wybierani przez burmistrzów

 1. Andrzej Ostrowski – 11.2002 – nadal

Zarządy miasta i gminy

1990-1992:

 1. Zbigniew Soja (od 13.06.1990)
 2. Kazimierz Ruta (od 13.06.1990)
 3. Grzegorz Wolski (od 01.08.1990)
 4. Ryszard Łojko (od 01.08.1990)

1992-1994:

1994-1998:

 1. Tadeusz Kuczyński (od 20.07.1994)
 2. Zbigniew Lasek (od 20.07.1994)
 3. Gabriel Tokarz (od 20.07.1994)
 4. Jan Woźniczak (20.07.1994 – 25.09.1996)
 5. Stanisław Korzeniewski (06.11.1996 – 23.05.1997)
 6. Józef Banaszek (od 23.05.1997)

1998-2002:

 1. Jerzy Moskot (od 20.11.1998 )
 2. Roman Gorzkowski (od 20.11.1998 )
 3. Waldemar Wilczyński (od 20.11.1998 )
 4. Stanisław Korzeniewski (od 20.11.1998 )
 5. Tadeusz Kozak (od 28.05.2002)

Starostowie

 1. Ryszard Raszkiewicz (06.11.1998 – 29.11.2010)
 2. Józef Sudoł (29.11.2010 – 25.10.2013)
 3. Ryszard Raszkiewicz (25.10.2013 – 19.11.2018)
 4. Wiesław Świerczyński (19.11.2018 – nadal)

Wicestarostowie

 1. Adam Zdaniuk (06.11.1998 – 04.02.2000)
 2. Ryszard Malicki (04.02.2000 – 01.12.2000)
 3. Józef Sudoł (01.12.2000 – 29.11.2010)
 4. Rafał Miara (29.11.2010 – 25.10.2013)
 5. Wanda Grabos (25.10.2013 – 19.11.2018)
 6. Rafał Miara (19.11.2018 – nadal)

Zarządy powiatu

 1. Kazimierz Niklewicz
  6.11.1998 – 27.06.2003 (wygaśnięcie mandatu; rezygnacja z członkostwa w zarządzie powiatu)
  daty wyboru: 6.11.1998; 15.11.2002
 2. Józef Górzański
  6.11.1998 – 22.11.1998 (wygaśnięcie mandatu radnego)
 3. Zbigniew Mosoń
  6.11.1998 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 4. Włodzimierz Ziemniak
  6.11.1998 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 5. Jan Krzepisz
  29.01.2001 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 6. Stanisław Rybak
  15.11.2002 – 25.10.2013 (odwołanie)
  daty wyboru: 15.11.2002; 24.11.2006; 29.11.2010
 7. Zenon Bernacki
  4.07.2003 – 29.11.2010 (upływ kadencji)
  daty wyboru: 4.07.2003; 24.11.2006
 8. Jan Tokarski
  4.07.2003 – 24.11.2006 (upływ kadencji)
 9. Wiesław Woźniak
  24.11.2006 – 30.03.2007 (rezygnacja)
 10. Kazimierz Niklewicz
  30.03.2007 (urzędujący członek zarządu spoza rady) – 25.10.2013  (odwołanie)
  daty wyboru: 30.03.2007; 29.11.2010
 11. Tadeusz Szklarz
  29.11.2010 – 25.10.2013 (odwołanie)
 12. Krystyna Barcik
  25.10.2013 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 13. Zbigniew Pietruszka
  25.10.2013 – 19.11.2018
  daty wyboru: 25.10.2013; 03.12.2014
 14. Edward Janiec
  29.11.2013 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 15. Barbara Charytoniuk
  03.12.2014 – 19.11.2018
 16. Anna Melska
  03.12.2014 – 16.02.2017 (rezygnacja)
 17. Mieczysław Słonina
  16.02.2017 – 19.11.2018
 18. Stanisław Grzyb
  19.11.2018 – nadal
 19. Zbigniew Mosoń
  19.11.2018 – nadal
 20. Piotr Janczyszyn
  19.11.2018 – nadal