PRZEDSIĘBIORCO, NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ

W ostatnich dniach do Urzędu docierają sygnały od przedsiębiorców, że otrzymują podejrzane wezwania do zapłaty.

Proceder trwa od kilku lat. Wygląda na to, że ostatnio oszuści upatrzyli sobie powiat złotoryjski. Podszywając się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) formułują pisma, z których wynika, że za wpis do tego rejestru należna jest opłata.

Nazwy wyimaginowanych podmiotów wzywających są różne. Zazwyczaj preparowane są w taki sposób, aby kojarzyły się z oficjalnym CEiDG. W schemat oszustwa wpisuje się załączanie formularza przeznaczonego do dokonania wpłaty, zawierającego już naniesione dane przedsiębiorcy. Żądane kwoty są rzędu kilkuset złotych.

W związku z tym Urząd Skarbowy w Złotoryi przypomina, że za wpis do rzeczywistego CEiDG nie pobiera się żadnych opłat. W przypadku otrzymywania tego typu pism zasadnym jest skontaktowanie się z Krajowym Telefonem Interwencyjnym AP o numerze 800 807 007 lub przesłanie maila na adres: powiadom_podatki@mf.gov.pl. Połączenie telefoniczne jest nieodpłatne.

W załączeniu skan fałszywego wezwania otrzymywanego przez przedsiębiorców z powiatu złotoryjskiego.

Leszek Boroch
– pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

ZAŁĄCZNIK – PRZYKŁAD FAŁSZYWEGO PISMA

Komentarze

komentarze