Archiwalne rejestry uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi z lat 1990-2006

Urząd Miejski w Złotoryi udostępnił na wniosek skany rejestrów wszystkich uchwał z lat 1990-2006.

Rejestry mają raczej wartość historyczną. Świetnie pokazują nie tylko nasze lokalne prawodawstwo, ale i historię samorządu. Za początek polskiej samorządności po II wojnie światowej uważa się dzień 27 maja 1990 r., w którym weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym.

Lata 1990-1992 to bytowanie jako gmina miejsko-wiejska a od 1992 roku na powrót jako miasto. To lata, w których dużo się działo.Realia wówczas były zupełnie inne.

Do 1998 roku istniało województwo legnickie. Rada wybierała delegatów do sejmiku legnickiego. Jednym z nich był późniejszy starosta Ryszard Raszkiewicz (wybrany w 1994 roku).

Do 2002 to Rada Miejska wybierała każdorazowo burmistrzów oraz ich zastępców. Istniały wówczas zarządy miast. Wiele podejmowanych uchwał dotyczyło zbycia lub dzierżawy nieruchomości.

Uchwały pokazują też radosną twórczość radnych poprzednich kadencji, np. uchwała w sprawie zakazu przebywania nieletnich na ulicach i w innych miejscach publicznych. Akt prawa miejscowego, którego nieważność stwierdził Wojewoda Legnicki został uchwalony w 9 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów – dokładnie 4 czerwca 1998 r.

Nam te skany posłużą do uaktualnienia ewidencji uchwał. Zadanie czasochłonne, ale uprości przeszukiwanie zbioru. To nie tylko kwestie obowiązującego prawa, ale też historia samorządu lokalnego.

rejestr uchwał 1990-1994
rejestr uchwał 1994-1998
rejestr uchwał 1998-2002
rejestr uchwał 2002-2006

Zobacz również:

19 lat temu złotoryjscy radni zabronili nieletnim przebywać nocą na ulicach bez opieki dorosłych

Komentarze

komentarze