Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi.

Oferty można składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi” w terminie do 18 maja 2018 r., do godziny 15:30 (wpływ do Sekretariatu), na adres:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Pl. Niepodległości 8,
59-500 Złotoryja

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o potrzebnych dokumentach oraz wymaganiach w stosunku do kandydatów można znaleźć w ogłoszeniu.

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze