Wysyp ofert pracy w RPK

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi zamieściło dziś nowe trzy oferty pracy. Ciągle trwa rekrutacja na jeszcze jedno stanowisko!

Spółka miejska poszukuje osób na stanowiska: Laborant, Elektryk oraz Automatyk/Informatyk. Laborant pracowałby przy oczyszczalni ścieków. Wymaga się od niego między innymi wykształcenia w kierunku chemicznym.

Od elektryka wymagane jest m. in. co najmniej wykształcenie zawodowe kierunkowe oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (koniecznie sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego) wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną – SEP E1 do 1 kV lub powyżej. Zatrudniony zajmowałby się oświetleniem miejskim oraz  prowadzeniem eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń.

Automatyk/informatyk musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe inżynierskie oraz posiadać znajomość systemów elektronicznych, informatycznych i automatyki. Miałby się zajmować opracowywaniem i wdrażaniem nowych aplikacji automatyzacji, doborem właściwych rozwiązań technicznych, nadzorem nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania w Spółce oraz współpracą z zewnętrznymi dostawcami systemów.

Chętni mogą składać swoje dokumenty do 10 lutego 2017 r. Pełne wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk oraz szczegóły związane z rekrutacją można znaleźć tu.

Nadal trwa rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. księgowości. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2017 r.

Komentarze

komentarze