Winda dla osób niepełnosprawnych w Starostwie?

Podczas XLIII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radny Józef Sudoł zapytał o udostępnienie sali posiedzeń osobom niepełnosprawnym.

Były starosta wskazał, że w przyszłych wyborach może zostać wybrana na radnego osoba niepełnosprawna. Sala konferencyjna, w której odbywają się obrady, znajduje się na II piętrze a w tym starym (znajdującym się pod ochroną konserwatorską) budynku nie ma windy. Radny zasugerował przystosowanie budynku dla przyszłych radnych oraz petentów.

Zdaniem wicestarosty Wandy Grabos aby w takim przypadku umożliwić radnemu wykonywanie mandatu rozważane byłoby przeniesienie obrad sesji do budynku Bacalarusa. Wskazana została konkretna sala – na parterze budynku.

Jak powiedział kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przystosowanie budynku powiatu dla osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy mogłoby kosztować ok. 150 tys. zł a sam projekt 10-20 tys. złotych. Wymagałoby to zmiany funkcji i przeznaczenia niektórych pomieszczeń (m.in. pokój byłego skarbnika). Winda zaś znajdowałaby się od strony parkingu.

Kierownik Wojciech Szanduła wskazał, że szansą może być projektowany program rządowy, który ma być dedykowany przystosowaniu budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Komentarze

komentarze