Do końca roku oświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy Wojska Polskiego?

Do końca dzisiejszego dnia można było składać oferty dot. zamówienia pn. „Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”.

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 328 ul. Wojska Polskiego w Złotoryi, w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi ulicami Hożą i Sosabowskiego. – czytamy w ogłoszeniu.

W ramach zamówienia publicznego mają zostać zrealizowane następujące roboty:

  • ułożenie kabla zasilającego niskiego napięcia – ok. 68 m,
  • montaż słupów oświetlenia ulicznego – 4 szt.,
  • montaż opraw ulicznych LED – 4 szt;.

Termin wykonania zadania publicznego wyznaczono do dnia 21 grudnia 2018 r.

Przejścia dla pieszych, których ma dotyczyć inwestycja zaznaczone zostały na załączonej mapce kolorem czarnym.

Pozostałe przejścia dla pieszych w obrębie pl. Reymonta mają zostać doświetlone w ramach inwestycji związanej z budową ronda.

(fot. openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze