Na przebudowę ulicy Odrzańskiej chętnych brak, trzy firmy chcą zrewitalizować mury obronne

Urząd Miejski w Złotoryi dokonał otwarcia ofert w przetargach na przebudowę ulicy Odrzańskiej oraz remont murów obronnych.

W przetargu na przebudowę ulicy Odrzańskiej nie wpłynęła żadna oferta wykonawców. Urząd zamierzał przeznaczyć na tę inwestycję 242 982,70 zł brutto. Termin wykonania zamówienia był określony na 6 tygodni.

Zadanie „Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi – etap I” (termin: 6 tygodni) chce zrealizować trzech wykonawców, którzy przedstawili następujące oferty:

  1. BUDOPROJEKT Krzysztof Bryś z Leszczyny – 134 738,01 zł (72 miesiące);
  2. Konserwacja Zabytków Anna Plewińska-Sobol z Krakowa – 150 000 zł (60 miesięcy).
  3. Galeria Czystości z Piły – 368 533,42 zł (60 miesięcy gwarancji);

Urząd ogłosił przed otwarciem ofert, że na zamówienie zamierza przeznaczyć 100 000 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Nie wiadomo czy UM zdecyduje się na zwiększenie kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zobacz również:

Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Odrzańskiej

Urząd Miejski ogłosił przetarg na I etap rewitalizacji murów obronnych

Rewitalizację złotoryjskich murów obronnych i prace renowacyjne złotoryjskich kościołów wybrano do dofinansowania

Komentarze

komentarze