Miasto wyposaży place zabaw i uruchomi dwie nowe siłownie napowietrzne

Złotoryjski ratusz wyposaży w nowe elementy miejskie place zabaw. Poprawi też stan bezpieczeństwa, usuwając usterki powstałe w okresie jesienno-zimowym. Na obiektach trwają pozimowe przeglądy. Na terenie Złotoryi pojawią się ponadto dwie nowe siłownie zewnętrznych. Urząd Miejski zamontuje urządzenia na ulicach Akacjowej i Zagrodzieńskiej.

Urząd Miejski w Złotoryi zakupił w tym roku 3 zabawki na sprężynie, 2 podwójne huśtawki oraz 4 siedziska-koszyki dla małych dzieci. Zamontowane zostaną w połowie maja na podwórkach przy pl. Uciecha, ul. Słonecznej 6, ul. Zagrodzieńskiej, ul. Różanej oraz ul. Wojska Polskiego 48. Urządzenia do rekreacji dla dzieci kosztowały budżet miejski 16 633 zł.

Doposażenie w nowe elementy to jedynie część działań magistratu związanych z wiosennym odświeżeniem placów zabaw. W ubiegłym tygodniu wymieniony został też piasek w piaskownicach przy ul. Broniewskiego 6, Maluchów, Tuwima, Akacjowej, Słonecznej 10 i Garbarskiej. W poniedziałek 24 kwietnia ruszył natomiast pozimowy przegląd małej architektury na placach zabaw. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sprawdzają stan techniczny urządzeń pod kątem m.in. występowania ostrych krawędzi i wystających fundamentów, brakujących części, stanu oczek łańcuchów w huśtawkach, mocowania blach i połączeń ślizgów z konstrukcjami drewnianymi, sprawności łożysk w huśtawkach i karuzelach, a także stabilności osadzenia nóg w gruncie. Wszystkie usterki i urządzenia wytypowane do malowania bądź do demontażu ujmowane są w protokole. Latem oględziny stanu technicznego obiektów małej architektury zlokalizowanych na placach zabaw przeprowadzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; pod kątem sanitarno-epidemiologicznym sprawdzą je też pracownicy inspekcji sanitarnej.

Na terenie Złotoryi zlokalizowane są 32 miejskie place zabaw, z czego ogrodzonych jest 19. Łącznie na wszystkich obiektach dla dzieci znajduje się 96 urządzeń (piaskownie, huśtawki pojedyncze i podwójne, huśtawki wagowe, zabawki na sprężynie, duże zestawy zabawowe, karuzele). Na utrzymanie małej architektury w budżecie miejskim zapisano w tym roku ponad 125 tys. zł. To środki przeznaczone nie tylko na place zabaw, ale także na kosze, ławki, wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe i psie pakiety.

Obydwie siłownie staną przy już istniejących placach zabaw. W każdej będzie po 5 urządzeń (w tym jedno podwójne), które mieszkańcy Złotoryi znają już z innych tego typu obiektów w mieście: orbitrek, biegacz, wioślarz, twister plus wahadło oraz prasa nożna pojedyncza. W ramach inwestycji ustawione zostaną także tablice informacyjne z instrukcją obsługi urządzeń.

Złotoryjski magistrat zamierza także doposażyć miejski plac do rekreacji przy ul. Zaułek. Znajduje się tam obecnie jeden element siłowni zewnętrznej. W najbliższym czasie zostanie dostawiony drugi, służący do wyciskania w pozycji siedzącej.

Obiekty powinny być gotowe do piątku 5 maja. W poniedziałek wykonawca inwestycji zaczął wylewać fundamenty pod urządzenia. Koszt utworzenia i doposażenia siłowni to 28 tys. zł.

Mieszkańcy Złotoryi od kilku lat mogą korzystać z czterech innych siłowni plenerowych, znajdujących się przy boiskach na ulicach Wiosennej i Lubelskiej, na terenie rekreacyjnym „Zielone Oczko” oraz w parku przy ul. Broniewskiego. Cieszą one dużą popularnością wśród złotoryjan w różnym wieku.

Budowę siłowni plenerowych i inne inwestycje prowadzone na terenie Złotoryi można śledzić na Interaktywnej Mapie Inwestycji.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze