Starostwo wynajmie dwa lokale użytkowe

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zdecydował, że wynajęte zostaną 2 lokale użytkowe przy pl. Lotników Polskich 1 (KW nr LE1Z/00045726/9). Najem będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Budynek przy pl. Lotników Polskich 1 to zabytkowa willa, w której dzisiaj mieści się kancelaria notarialna i kancelaria komornicza.

Lokal użytkowy nr 1 składa się pomieszczeń magazynowych o pow. 52,39 m2 znajdujących się na parterze i pomieszczeń biurowych o pow. 102,90 m2 znajdujących się na piętrze wyżej opisanego budynku. Wysokość czynszu obowiązująca przez czas trwania najmu wynosi za każdy miesiąc najmu 2626,45 zł powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Lokal użytkowy nr 2 składa się z pomieszczeń biurowych o pow. 87,41 m2 znajdujących się na II piętrze i pomieszczenia magazynowego o pow. 14,72 m2 znajdującego się na poddaszu wyżej opisanego budynku. Wysokość czynszu: 1882,72 zł powiększona o obowiązujący podatek VAT.

Czynsz płatny jest z góry w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Informacji odnośnie lokali użytkować można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Przypomnijmy, że budynek był już wystawiany na sprzedaż w przetargu. Cena wywoławcza wyniosła wówczas 990 tys. zł. Nie pojawili się żadni chętni.

Komentarze

komentarze